Chuyên gia tiết lộ thời điểm thị trường ko động đậy sản bước vào chu kỳ mới s-opensource.org

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp Hội ko động đậy sản Việt Nam (VNREA), từ quý II tới quý III/2024, thị trường ko động đậy sản sẽ chính thức bước vào chu kỳ phục hồi, những dự án công trình xây dựng được triển khai mạnh mẽ và tự tin và mạnh mẽ và tự tin và tự tin hơn, tạo ra nguồn cung to cho thị trường.

09/12/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm