Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể thiết kế 3.000 năm s-opensource.org

Tàn tích của một quần thể thiết kế tráng lệ và đã và đang được khai thác ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.